Antrim ConsultingBussiness Intelligence

Het doel van BI is om relatief rechttoe rechtaan, met gebruik van data, de bedrijfsvoering te verbeteren, te verantwoorden en te beheersen.


Life Sciences

Life Sciences organisaties zijn bezig met het versneld implementeren van de CDISC. dit om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de FDA en om te kunnen profiteren van de intrinsieke voordelen van standaardisatie. Medicijn fabrikanten moeten met een strategische aanpak de CDISC implementatie realiseren om volledig van de voordelen gebruik te kunnen maken.

Een significante bijdrage leveren aan het succes van onze relaties.

about us Over Ons
services Life Sciences
contact us Business intelligence